Lata Mangeshkar, Vintage Lithograph Print

Lata Mangeshkar, Vintage Lithograph Print

Source: Ebay Seller ishr2013